Léčba poruch
pohybového aparátu

Soukromé nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na prevenci, analýzu, léčbu a odstranění poruch pohybového aparátu formou individuálních terapií i skupinových cvičení.

Jako fyzioterapeuti vám pomůžeme nejen odstranit bolest, ale zejména najít její příčinu. Každé terapii předchází důkladný kineziologický rozbor, při kterém se odhalí nedostatky vašeho pohybového aparátu způsobující problémy, které pak můžeme společně řešit. Individuální přístup ke každému pacientovi a dostatek času nám umožňuje podívat se na vaše tělo jako na celek.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Naučíme vás vnímat své tělo zcela jiným způsobem

T

DŮKLADNÁ ANALÝZA

Klíčem k úspěšné terapii se stává především důkladná analýza vašich obtíží

Naučíme vás vnímat své tělo zcela jiným způsobem. Zaměříme se na to, aby nedocházelo k přetěžování vašeho těla, a společně najdeme cestu, jak vhodným způsobem kompenzovat špatné pohybové stereotypy vedoucí ke vzniku konkrétní bolesti.

Klíčem k úspěšné terapii se stává především důkladná analýza vašich obtíží, odborný kineziologický rozbor a individuální přístup.

 

ZBAVTE SE BOLESTIVOSTI

a opravte nesprávné stereotypy

NAUČTE SE PRACOVAT SE SVÝM TĚLEM

a poznejte jeho možnosti

KONZULTUJTE

a bavte se o vašem těle s fundovanými odborníky

Objednejte se ihned