Therapy4you > Skupinové lekce

> Skupinové lekce máme rozděleny dle výkonnosti i věku klientů.
> Nabízíme odborně vedené skupinové lekce v počtu max.12 osob. Skupiny jsou uzavřené a stálé, cvičení probíhají formou kurzu, kdy si klient zaplatí předem celý kurz a jednou týdně dochází na svou lekci. 
> Terapeut vede skupinu s ohledem na výkonnost i věk klientů, všechny lekce na sebe navazují a celá skupina postupuje společně. Nikdo nový do skupiny nepřibývá a návaznost lekcí je tak závislá na výkonech celé skupiny.
> Nabízíme různé formy skupinových lekcí, především však dbáme na správnost provedení cviků, aby nezatěžovaly pohybový aparát a zaměřujeme se obecně na pohybovou zdatnost, rovnováhu, rozvoj pohybových dovedností které jsou našemu tělu přirozené. Posílení svalových skupin, které mají tendenci k ochabování a protažení partií, které mají naopak tendenci ke zkrácení, jsou samozřejmostí.
> Speciálně nám jde i o rozvoj vaši kloubní pohyblivosti, díky které máme možnost pohybovat se bez bolesti, což je náš hlavní cíl.
> Chceme vám předat své zkušenosti a posunout vás za hranice vnímání svého vlastního těla.
> Cvičení bude propojením všech moderních fyzioterapeutických směrů s využitím mnoha pomůcek, jako jsou např. fyziobaly, S-baly, tyče, míčky gumy a hlavně váhy našeho těla.

Rehabilitační cvičení

Zaměříme se na správné držení těla během denních činností, správný stoj i chůzi, kompenzaci v pracovním prostředí, uvolnění a protažení všech kloubů vašeho těla, protažení krční hrudní, bederní páteře. Mobilizační cviky, které vám pomohou získat zpět ztracené rozsahy pohybu v kloubech. Posílení ochablých svalů i na posílení hlubokého stabilizačního systému.

SM systém

Cvičení s elastickým lanem umožňuje svaly posilovat a zároveň protahovat v době , kdy přirozeně relaxují. Tento efekt umožňuje posílit a protáhnout všechny důležité svaly těla během 30 minut.
Nejdůležitější na cvičení na SMS je , že pomocí svalových spirálních zřetězení
vytváří v těle sílu vzhůru, která odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby. Tímto umožňuje jejich výživu regeneraci i léčbu. Zároveň svalové spirály dávají páteři optimální pohyblivost.

Kompenzační cvičení pro děti

Vhodné pro děti ve věku 8-13 let, které trpí vadami páteře, jako je VDT (vadné držení těla) nebo skolioza. Nebo pro děti které potřebují kompenzovat svou sportovní činnost, která v mnoha sportech vede k jednostrannému přetížení a vzniku posturální i svalové nerovnováhy celého těla. Rovněž je možností pro děti, které potřebují cvičení jako doplněk ke své sportovní zátěži nebo pro děti trpící nadváhou.

Cílem cvičení v této skupině bude naučit děti pochopit své tělo, začít jej vnímat jiným způsobem, vysvětlíme si, jaké skryté možnosti nám tělo nabízí a hravou formou zapojím děti aktivně do cvičení.

Zdravotní cvičení pro chlapy

Specifický kurz zaměřený speciálně pro chlapy, kteří by rádi pravidelně protáhli a posílili své tělo. Ať už jste sportovec nebo někdo, kdo nikdy necvičil, jistě vás toto cvičení zaujme.
Cílem kurzu bude především posilování jednotlivých svalových skupin (i takových, o kterých ani nevíte, že je máte), ale nezapomeneme také na jejich následné důkladné protažení.

Cvičení pro seniory

Budeme věnovat pozornost tomu, „kde“ tělo cvičí, s cílem zapojovat drobné (většinou ochablé) svaly.
Cvičení vychází z jógových pozic, rehabilitačního cvičení a spiraldynamik.
Na konci kurzu budeme pružnější, pevnější, budeme mít lepší stabilitu a svoje tělo budeme daleko více vnímat a umět s ním pracovat.

Fit Pain Free

Fit Pain Free je nová metoda cvičení, který neřeší jen bolest samotnou, ale hledá její příčiny a ty se snaží odstranit.
Je to metoda izolovaného cvičení, která se zaměřuje na jednotlivé svaly tak, aby každý z nich pracoval správně. Základy metody k nám přišly z Ameriky. U nás ji propaguje zkušená lektorka a trenérka PaedDr. Hana Toufarová
a na jejím vývoji se spolu s ní podílí i Češka žijící v USA Líba Plačková.

Nenechte se likvidovat neustálým pojídáním prášků a pasivním přístupem.
Změňte držení těla, nastavte správné pohybové návyky a vraťte se do života bez bolesti.

Těhotenské cvičení

Obecně se doporučuje s cvičením začít od ukončeného prvního trimestru, kdy je zvýšené riziko přerušení těhotenství a nastávající maminky by na sebe měly být opatrnější. Pokud je ale Vaše těhotenství fyziologické, Váš gynekolog vám nenaordinoval žádná omezení a na pohyb jste zvyklá, můžete na cvičení docházet od začátku svého těhotenství. Pro vlastní klid se o tomto záměru s Vaším lékařem poraďte. Během cvičení se nedělají žádné riskantní ani nebezpečné činnosti, které by ohrozily miminko či vás samotnou.

Cvičení je zaměřené na celkový rozvoj fyzické zdatnosti za použití protahovacích, posilovacích a kompenzačních cvičení s využitím různých cvičebních pomůcek. Důraz během cvičení klademe zejména na partie, které jsou těhotenstvím více namáhané (pánev, trup, dolní končetiny…). Naučíme se cvikům, které přímo ulevují při bolestech například kyčlí či křížové oblasti. Z lekcí si můžete odnést mnoho užitečných informací, které využijete během každodenního fungování, porodu i v bezprostředním období po narození miminka. Cvičení dále přináší psychickou pohodu, která prospěje vám i miminku a zároveň spolu sdílíte společný zážitek.

Kondiční cvičení

Kondiční cvičení je takové cvičení, které rozvíjí a udržuje vaše pohybové schopnosti, které jsou nezbytným předpokladem pro pohybové dovednosti. K tomuto rozvoji dochází tzv adaptace.Běžná populace, která trpí nedostatkem pohybu (tzv hypokinézou), by se měla rozvoji kondičních pohybovách schopností, pravidelně věnovat a to zejména v rámci prevence civilizačních nemocí.

Pilates

Pilatesova metoda dodá svalům délku, sílu, pružnost a současně zpevní vnitřní partie. Vymodeluje celé tělo, jež se zbaví také nežádoucích tukových polštářků. Zpevní a zdokonalí vnitřní partie ve střední části těla. Cvičením dosáhnete harmonické vyváženosti a spolupráce nejen svalů na povrchu těla, které jím pohybují, ale dojde k posílení i svalů vnitřních, jež drží tělo ve správném postavení v klidu, tedy době bez pohybu. Pilates je potřeba cvičit v určitém sledu tak, aby na sebe postupně jednotlivé cviky navazovaly. Vyžaduje naprostou přesnost, koncentraci a správné dýchání.

Fitdance

Fitdance je dynamické propojení hudby, pohybu, tance a zábavy s posilováním. Hodinu Fitdance provází různé taneční styly, které můžou nenásilnou formou pomoct s formováním postavy. Krokové variace se dynamicky střídají a cílem lekce je nejen zapotit se, ale i zatančit si, „vyčistit“ hlavu a zlepšit náladu J Každá lekce je založena na principu přerušovaného kardio tréninku, kde se střídá svižná část s pomalou, napomáhá ke spalování tuků a efektivnímu formování celého těla.

Boxfit

Boxfit je kardiotrénink, který využívá energické posilování s vlastní vahou spojené s kombinací boxerských úderů a kopů na hudbu s cílem rozhýbat celé tělo. Tyto lekce zapracují na Vaší výdrži a obratnosti, zaručují pot a dřinu, ale také množství endorfinů na jejich konci.

Power jóga

Power jóga je zjednodušeně řečeno spojením klasické jógy s aerobními aktivitami, která odbourává stres a zároveň formuje postavu. V power józe nejde ani tak o dokonalé prodýchání jednotlivých pozic, jako o dynamický a zároveň plynulý přechod z jedné pozice do druhé. Není zde ale pevně stanovena sada cviků, proto se každá hodina liší a přináší nové podněty.

ZBAVTE SE BOLESTIVOSTI

a opravte nesprávné stereotypy

NAUČTE SE PRACOVAT SE SVÝM TĚLEM

a poznejte jeho možnosti

KONZULTUJTE

a bavte se o vašem těle s fundovanými odborníky

Objednejte se ihned