Therapy4you > Individuální terapie

SM systém – spirálně stabilizovaný pohyb, spirální stabilizace

S pomocí metody SM systém se snadno a rychle doplňuje
chybějící přirozený pohyb, navrací se ztracená harmonie
a funkce a vzpřímené držení těla.

Většina cviků této metody má tendenci páteř vyrovnávat do střední linie
a protahovat ji směrem vzhůru.
Rovnoměrným rozložením pohybu předcházíme zvýšenému opotřebování kloubů.
Elastické lano umožňuje rozsáhlý pohybem končetin proti malé ,postupně rostoucí síle, která aktivuje stabilizační svalové spirály. Elastické lano můžeme chápat jako prodloužení svalových vláken aktivizujících spirálu.
Cvičení s elastickým lanem umožňuje svaly posilovat a zároveň protahovat v době , kdy přirozeně relaxují. Tento efekt umožňuje posílit a protáhnout všechny důležité svaly těla během 10 minut.
Nejdůležitější na cvičení na SMS je , že pomocí svalových spirálních zřetězení
vytváří v těle sílu vzhůru, která odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby. Tímto umožňuje jejich výživu regeneraci i léčbu. Zároveň svalové spirály dávají páteři optimální pohyblivost.

 

Měkké techniky a mobilizace

Pomocí měkkých technik ovlivňujeme tzv.měkké tkáně, mezi ně patří kůže, podkoží, svaly, facie a svalové úpony. Můžeme je ovlivnit několika způsoby protažením, hlazením, tlakem nebo řasením. V žádném případě se však nejedná o masážní techniky,jak se někteří mylně domnívají.

Mobilizace
Mobilizace je součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě úrazu, přetížení, vadného držení těla, při větší statické zátěži, (např.sezení u PC, práce u stroje apod.). V okolí zablokovaného kloubu či segmentu se mění i měkké tkáně, bývá zhoršený krevní i lymfatický oběh.
Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu, k usnadnění aktivace příslušných svalů, svalových skupin se využívá dechu a pohledu očí.
Součástí mobilizačních jsou i automobilizační cviky, které fyzioterapeut postupně pacienta naučí a ten si je pak může provádět sám doma.

ACT – Akrální koaktivační terapie

Základním cílem terapie ACT je napravit
naše špatné pohybové návyky
pomocí motorického učení.

Ačkoli je motorické učení vědomý proces (probíhá na úrovni mozkové kůry), je možné docílit opakováním cvičení jeho osvojení. Pro úspěšné zafixování nového/změněného způsobu provedení pohybu je zapotřebí četných opakování – některé studie uvádějí okolo 2 000 opakování.

Sestavy cvičení metody ACT využívají poloh raného motorického vývoje, kterými jsme si prošli všichni. Během dospívání se však rozpětí a rozmanitost našich pohybových dovedností přizpůsobují našemu prostředí a jeho požadavkům – ať už negativně nebo prospěšně. Z toho důvodu je metoda ACT nejen terapeutickým nástrojem, ale zároveň obohacuje naše motorické schopnosti o tyto, často zapomenuté vzory.

 

 

DNS – dynamická neuromuskulární stimulace

Prostřednictvím technik Dynamické
neuromuskulární stimulace ovlivňujeme funkci svalu v jeho v jeho posturálně lokomoční funkci.

Při rozvoji síly svalu, při uvažování o jeho oslabení a vlivu svalu na přetížení (kloubů, kostí, měkkých tkání) však nelze vycházet pouze z jeho začátku a úponu, ale i z jeho začlenění do biomechanických řetězců. Ty však nelze odvozovat pouze z anatomických souvislostí (jak jsou prezentovány většinou autorů), ale také z řídících procesů CNS (centrálních programů). Je třeba si uvědomit, pokud cvičíme například prsní svaly, jsou vždy aktivovány i svaly, které stabilizují jejich úpony, tj. svaly zádové, bránice, břišní svaly atd. Tato funkce je automatická a u většiny lidí velmi omezeně ovládaná volním způsobem, nemluvě o hlubokých svalech, které jsou pro posturální (stabilizační, zpevňovací) funkci obzvlášť důležité.  

 

Cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Ludmila Mojžíšová byla původně zdravotní sestra na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, později se stala asistentkou na katedře rehabilitace, kde léčila studenty a sportovce po poranění pohybového aparátu a starala se o jejich fyzickou kondici. Takto vyvinula svůj vlastní systém péče o pacienty, který se zaměřuje na páteř, pánev, svaly trupu a pánevního dna. Při terapii se využívají speciální mobilizace, měkké techniky a domácí cvičení. Jako vedlejší efekt této léčby vypozorovala vyšší úspěšnost otěhotnění u žen, kterým se to dříve nedařilo.

Metoda Ludmily Mojžíšové je založena na principu vzájemných reflexních vztahů mezi páteří a vnitřními orgány; při dysfunkci páteře dochází k dysfunkci odpovídajícího vnitřního orgánu. Tato metoda je vhodná pro: vertebrogenní poruchy (bolesti zad), funkční sterilitu (neplodnost), dysmenoreu (bolestivou menstruaci), coccygodynii (bolesti kostrče), močovou inkontinenci.

 

Taping (tejping)

Pevné (rigidní, atletické, sportovní, fixační) tejpovací pásky slouží k fixaci kloubů podobně jako ortézy. Jde vlastně o ortézu šitou na míru, bandáž která nepřekáží např. sportovní výstroji, ale používají se např. i na malé klouby prstů ruky pro prevenci možného úrazu.
Pružné pásky pro tzv. kinesiologické tejpování, mají sloužit jako fyzioterapeutická metoda vyplývající z poznatků kineziologie, a kterou lze ovlivnit svaly. Existují také korekční techniky k ovlivnění vazů, šlach či fascií a lymfatického systému. Takové tejpování lze údajně využít i pro korekci jizev a také pro úlevu od bolesti. Zvláštní formou kinesiologického tejpování je aplikace křížových nebo mřížkových tejpů (mj. také jako CrossLinks).

Kinesiotaping je k léčení a stimulaci
pohybového aparátu.

Nalepený kinesiotape působí tahem na sval a podkoží a vyvolávání reflexní reakci nervových vláken, cév a lymfatických drah. V oblasti fyzioterapie dokáže mírnit bolest, přináší úlevu během akutních a chronických obtíží pohybového aparátu,

 

 

TheraSuit metoda

Jedná se nejmodernější světový koncept
Therasuit, který se využívá k neurorehabilitaci.

Jde o komplexní a vysoce specializovaný rehabilitační program, určený celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, jako je cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, vývojová opoždění, traumatická poranění mozku, postižení mozku vzniklá nedostatkem kyslíku, spina bifida, následné stavy po meningitidě, encefalitidě aj.

Intenzivní rehabilitace TheraSuit přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, ke změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

Terapie rázovou vlnou

Léčebná metoda využívaná především k léčbě pohybového aparátu. K léčbě a ošetření bolestí úponových šlach, ale i svalů použijeme aplikátor s kovovým hrotem na konci hlavice. Mechanickou energií okamžitě odstraníme nebo zmírníme bolest v postižené tkáni, zvýšíme krevní průtok a urychlíme odtok lymfy v dané ošetřované tkáni. Přístroj využíváme velmi často, jako bezprostřední součást fyzioterapie k okamžitému uvolnění spasmů, či spoušťových bodů ve svalech, či k následnému ošetření bolestivé tkáně.

Indikace k léčbě rázovou vlnou

– tenisový a oštěpařský loket
– bolesti ramenního kloubu -impigment syndrom
– zánět Achilovy šlachy
– ostruha patní kosti
– svalové spoušťové body
– bolesti svalů zad, dolních i horních končetin

Vysokofrekvenční laser – BTL 6000 HILT

Terapie infračerveným zářením s výjimečně hlubokým průnikem laserového světla (až 6 cm do hloubky ozařované tkáně), je mercedesem v současné rehabilitační léčbě a sportovní medicíně. Aplikace laseru je bezbolestná, časově nenáročná procedura (10 min) a pro účinnost léčby se doporučuje opakování terapie dle závažnosti a rozsahu poškození 3 – 10 aplikací dle indikace lékaře či fyzioterapeuta. Léčba není hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou.

  • Využití laseru k léčbě:

Pohybového aparátu
– artróza, artritida, otoky a bolesti kloubů i svalů, záněty šlach, ostruha patní kosti, zhmoždění svalů, golfový i tenisový loket, syndrom karpálního tunelu, syndrom bolestivého ramene, impigment syndrom, Sudeckova kostní atrofie, Osgood Schlatter nemoc
Neurologická onemocnění
– periferní parézy, obrna lícního nervu, bolesti hlavy, migréna, tinitus, bolesti zubů
Kožní onemocnění
– jizvy, strie, akné, popáleniny, proleženiny
Léčba postcovidového syndromu
– bronchitida, zapal plic, jiné dechové potíže

  • Účinky léčby:

Biostimulační
– až trojnásobně urychluje proces hojení v postižené tkáni, urychluje regeneraci
Analgetický
– baktericidní i viricidní účinky snižují bolestivost v dané oblasti aplikace
Hyperemizační
– zvyšuje prokrvení a tím i odtok lymfy v lymfatických cestách, urychlí přívod kyslíku a živin k postižené tkáni

ZBAVTE SE BOLESTIVOSTI

a opravte nesprávné stereotypy

NAUČTE SE PRACOVAT SE SVÝM TĚLEM

a poznejte jeho možnosti

KONZULTUJTE

a bavte se o vašem těle s fundovanými odborníky

Objednejte se ihned